Vyúčtovanie cestov. a stravného

Cena:  0,05 € s DPH
115
 

Cestovné a stravné za mesiac

Cena:  0,05 € s DPH
116
 

Cestovný príkaz A4

Cena:  0,05 € s DPH
710
 

Cestovný príkaz A 5

Cena:  0,05 € s DPH
713
 

Pracovná zmluva A4 list

Cena:  0,05 € s DPH
120
 

Dohoda o zmene prac.zmluvy

Cena:  0,05 € s DPH
120/1
 

Pracovná zmluva o VVC

Cena:  0,05 € s DPH
120/2
 

Dohoda o pracovnej činnosti

Cena:  0,05 € s DPH
190
 

Dohoda o vykonaní práce

Cena:  0,05 € s DPH
191
 

Dohoda o brig.práci študenta

Cena:  0,05 € s DPH
191/1
 

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Cena:  0,05 € s DPH
192
 

Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

Cena:  0,05 € s DPH
193
 

Zápočtový list A4 list

Cena:  0,06 € s DPH
189
 
Predchádzajúci   1 …  1  2  3