Za všetky nami vyrábané a predávané výrobky je v zmysle zákona o odpadoch uhradený poplatok za účelom plnenia cieľov ustanovených v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.


Plnenie cieľov ustanovených v zákone č. 79/2015 Z.z. zabezpečujeme prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky firmou RECobal s.r.o